INRIKES

INRIKES, Travel Medias egen tidning, introducerades i februari 2006.

INRIKES är ett magasin som vänder sig till de 825 000 köpstarka affärs- och privatresenärerna som varje månad passerar inrikesterminalerna på Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Malmö Airport. INRIKES vill ge en nyanserad bild av Sverige och det som driver oss framåt. Vi lyfter fram våra svenska regioner, de populäraste varumärkena och svenskarna som skapat sig ett namn inom affärslivet, sporten och kulturen. Vi tittar även på Sverige ur ett affärsperspektiv och lyfter fram våra naturtillgångar och dess inverkan på affärslivet. INRIKES distribueras i lättillgängliga och synliga tidningsställ intill gaterna.

  • Stockholm Arlanda Airport
  • Bromma Stockholm Airport
  • Göteborg Landvetter Airport
  • Malmö Airport

INRIKES kommer periodvis även distribueras på flygplatserna i Luleå, Umeå, Visby och Östersund.

Könsfördelning: 65% män, 35% kvinnor
Åldersfördelning: Majoriteten är mellan 30 och 49 år
Övriga fakta: 75% är affärsresenärer, 59% har ledande position på topp- eller mellannivå, 29% reser mer än 10 gånger per år, 60% tjänar mellan 450 000 och 800 000 SEK
Källa: Swedavia, oktober 2012

Upplaga: 30 000 (tryckupplaga)
Ansvarig utgivare: Kjell Santesson
Chefredaktör: Yvonne Gull

INRIKES #1-2019

www.inrikesmagasin.se