TRAVEL REPORT

Det är lätt hänt som tidningsmakare att stirra sig blind på nyhetsrapportering – alltså saker som redan har inträffat. På den fronten har webben blivit ett ovärderligt verktyg för att hålla sig uppdaterad. På travelreport.se hittar du till exempel dagligen de snabbaste resebranschnyheterna.

Våra nyhetsbrev når fler och fler för varje dag som går, och har med tiden blivit ett oumbärligt branschredskap varje morgon för tusentals beslutsfattare. Men de snabba nyhetsnotiserna rymmer sällan visioner, analyser och djupare samtal.

I magasinet Travel Report vill vi istället rikta blicken framåt, mot de trender och cykler som driver reseindustrin mot framtiden. Vi brukar prata om att branschen just nu genomsyras av treenigheten digitalisering, hållbarhet och varumärkesbyggande, och dessa teman är återkommande.

Vi vill också träffa visionärerna, ledarna och galningarna. Det är trots allt människor av kött och blod som leder utvecklingen och ser till att det skapas fler, bättre och smartare boenden, transportmedel, knutpunkter och destinationer. I Travel Report kan deras passion och vår nyfikenhet mötas. Tillsammans skissar vi upp en bild av hur framtidens resebransch kan komma att se ut. Finns du med i den bilden?

Distribution: Per post till beslutsfattare inom resebranschen i Sverige, Norge och Danmark.

Ansvarig utgivare: Kjell Santesson