Tidigare titlar


Clear Skies
Clear Skies var tidigare ombordsmagasin på Norwegian.
Upplagan var 10 000 ex och den producerades av Travel Media.
Arlanda_XX-press
X-press magasin för resenärer som reser med Arlanda Express.
Upplagan var 10 000 ex och den producerades av Travel Media.

City to City
City to City var under 2004 och 2005 tågbolaget Linx ombordtidning för deras linjer mellan Göteborg, Oslo och Stockholm. Upplagan var 10 000 ex och den producerades av Travel Media.

Grip
2002-2005 producerade Travel Media 26 nummer av Malmö Aviations ombordmagasin Grip.
Den hade en upplaga på 20 000 och distribuerades på Malmö Aviations flygplan, vip-lounger, avgångshallar och skickades till deras bonuskunder.